…omega…

…aquest és un poema que un dia es va perdre entre codi comentat i que ara ja ha desaparegut per sempre entre tags i tags… però sempre el portem a […]

…cernuda…

…amb Luís Cernuda, poeta de la generació del 27, estrenem avui categoria nova, ells…del 27. Després d’un temps de dubtes, he decidit que ells es podiem colar amb entitat pròpia […]